Salon - Stradowska-grooming

Idź do spisu treści

Menu główne:

Salon

Pielęgnacja
Salon Pielęgnacji Psów powstał w 2013 roku.
Kwalifikacje zawodowe zdobywałam przez wiele lat w Belgii. Tam również w 2006 roku ukończyłam 2 -letnią profesjonalną, najbardziej prestiżową w Europie Szkołę Groomingu. Miałam możliwość obserwowania przy pracy najsłynniejszych mistrzów tego zawodu i pobierania od nich cennych wskazówek i nauki.
Według mojej wiedzy jestem w Polsce jedyną posiadaczką tak unikalnego dyplomu belgijskiej Szkoły Groomingu.
Od lat Belgia, Holandia i Francja uchodzą za absolutnych pionierów groomingu w Europie.
Mając ułatwiony dostęp do prestiżowych imprez kynologicznych i groomerskich brałam regularnie udział w niezliczonych seminariach, warsztatach, wystawach.
Kynologią zajmuję się od wczesnych lat 70-tych. Wieloletnia hodowla psów, wystawy, status asystenta kynologicznego, konsekwentne zdobywanie wiedzy w połączeniu z dyplomem wspomnianej wyżej szkoły dały mi solidne fundamenty do wykonywania zawodu groomera.
Pragnę dodać, że mieszkając w Belgii starałam się jednocześnie - jako pierwsza w Polsce - szerzyć ideę groomingu, organizując w ciągu kilku ostatnich lat 8 edycji Grooming Workshops.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego